Bliver min speedbds-prve registreret?

Bliver min speedbåds-prøve registreret?
Vi indsender fortegnelser over afholdte prøver og udstedte dokumentationer for beståede prøver til Søfartsstyrelsen umiddelbart efter en prøves afholdelse.