Hvordan aflgger jeg prve?

Hvordan aflægger jeg prøve?
Prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer kan du aflægge for personer, der af Søfartsstyrelsen er bemyndiget til at afholde prøve og udstede dokumentation for bestået prøve (vi er bemyndiget af søfartsstyrelsen og har tilknyttet en consor).

Vi kan ikke afholde prøve for personer, de selv har forberedt til prøven.

En fortegnelse over bemyndigede (censorer) kan rekvireres fra Søfartsstyrelsen.